Listopad to szczególny miesiąc w naszej historii, nie tylko z uwagi na obchodzone  corocznie Święto Niepodległości, ale również inne ważne dla narodu polskiego rocznice.  W tym roku obchodzimy m.in. 100 rocznicę istnienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo wielu przeobrażeń ustrojowych po I wojnie światowej w większości państw europejskich parlament pozostał dwuizbowy. Także w Polsce odrodzonej po przeszło wiekowej niewoli ustanowiono dwuizbowy system parlamentarny.  W II Rzeczypospolitej wprowadziła go konstytucja marcowa z 1921 r., utrzymała też konstytucja kwietniowa z 1935 r. Dwuizbowość była zgodna z polską tradycją. Senat istniał w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej oraz w okresie zaborów w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.

W nawiązaniu do tej ważnej rocznicy w listopadzie odbył się w naszej  szkole konkurs  plastyczny na plakat okolicznościowy z okazji 100-lecia istnienia Senatu polskiego. Uczniowie wykonywali prace plastyczne dowolną techniką.

Nagrody laureatom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Ewa Górska podczas uroczystej akademii, która odbyła się w naszej szkole w dniu 10 listopada. Do udziału w konkursie zainspirowały uczniów: Barbara Ressel, Iwona Rosiak.