Podstawowym celem kształcenia w zawodzie stolarz na poziomie robotniczym jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań w zakresie wytwarzania wyrobów i drewna i tworzyw drewnianych w systemie przemysłowym i warsztatowym. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach przemysłu drzewnego – meblarskiego, stolarki budowlanej, opakowań i innych wyrobów – na robotniczych stanowiskach pracy w działach: skład materiałów, suszenia materiałów drzewnych, hydrotermiczna i plastyczna obróbka drzewna, konserwacja i zabezpieczenie materiałów, ręczna i maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych, pakowalnia i magazyn wyrobów.

Kwalifikacja:
DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Tapicer, jest rzemieślnikiem wykonującym tapicerowane elementy meblowe lub meble, elementy tapicerek samochodowych itp. W zależności od miejsca i charakteru zatrudnienia tapicer może także zajmować się naprawą, renowacją i konserwacją materiałów tapicerowanych, mebli, tapicerek samochodowych i temu podobnych, a także drobnymi naprawami przyległych do nich elementów konstrukcyjnych (głównie w przypadku mebli drewnianych). Tapicer analizuje projekt przekazany do realizacji pod kątem doboru odpowiednich materiałów, konstrukcji i narzędzi, w swojej pracy używa narzędzi ręcznych i mechanicznych, na etapie wykańczania korzysta także z elementów pasmanteryjnych. 

Kwalifikacja:
A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych