Umowa o przeprowadzenie praktyk zawodowych
- Dziennik praktyk zawodowej
Regulamin praktyk zawodowych

 

Harmonogram praktyk 4-tygodniowych (140 godzin) w roku szkolnym 2023/2024

klasa

zawód

termin praktyk

uwagi

od

do

klasy IV

05.05-18.05.2024 planowany termin praktyk zagranicznych

4CA

ekonomista

2-10-2023

27-10-2023

 

mechanik

4RM

mechatronik

6-5-2024

31-5-2024

rachunkowość

rachunkowość - praktyki zagraniczne 

4TL

logistyk

26-2-2024

22-3-2024

 

4HZ

handlowiec

6-5-2024

31-5-2024

żywienia i usług gastronomicznych

handlowiec -praktyki zagraniczne

4TI

informatyk

6-5-2024

31-5-2024

informatyk - praktyki zagraniczne

4TT

teleinformatyk

27-11-2023

22-12-2023

 

4EF

elektryk

26-2-2024

22-3-2024

fryzjer

4TG

grafiki i poligrafi cyfrowej

6-5-2024

31-5-2024

grafik - praktyki zagraniczne 

klasy III

 

3TI

informatyk

3-4-2024

30-4-2024

rozpoczęcie praktyk w środę

3TG

grafiki i poligrafi cyfrowej

27-11-2023

22-12-2023

 

3CM

mechanik

6-11-2023

1-12-2023

mechatronik

3TL

logistyk

2-10-2023

27-10-2023

3LF

logistyk

8-1-2024

2-2-2024

fryzjer

3HZ

handlowiec

8-1-2024

2-2-2024

żywienia i usług gastronomicznych

3ET

elektryk

26-2-2024

22-3-2024

teleinformatyk

3AR

ekonomista

3-4-2024

30-4-2024

rozpoczęcie praktyk w środę

rachunkowość