Podstawowym celem kształcenia w zawodzie stolarz na poziomie robotniczym jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań w zakresie wytwarzania wyrobów i drewna i tworzyw drewnianych w systemie przemysłowym i warsztatowym. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach przemysłu drzewnego – meblarskiego, stolarki budowlanej, opakowań i innych wyrobów – na robotniczych stanowiskach pracy w działach: skład materiałów, suszenia materiałów drzewnych, hydrotermiczna i plastyczna obróbka drzewna, konserwacja i zabezpieczenie materiałów, ręczna i maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych, pakowalnia i magazyn wyrobów.

Kwalifikacja:
DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych