Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując dodatkowo nabyte umiejętności informatyczne, elektroniczne czy telekomunikacyjne; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, organizuje i nadzoruje procesy konstruowania, wytwarzania, konserwacji i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników. Wykonuje sieci przewodowe i bezprzewodowe, buduje nowoczesne sieci światłowodowe, spawa światłowody i potrafi je diagnozować i naprawiać.

Wykorzystuje przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa w codziennej pracy teleinformatyka.

Jest przygotowany do pracy w szerokiej branży IT jak również jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki przeszkoleniu wojskowemu oraz nabytej sprawności fizycznej, jest gotów do podjęcia służby w jednostkach mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i innych. Zdobywa dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wyżej wymienionych jednostek służby państwowej.

Kwalifikacje:
INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległym

Przedmioty rozszerzone: informatyka