Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ma wiedzę z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m. in. restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki; możesz prowadzić własną działalność gospodarczą; fachowo i kompleksowo obsługiwać i organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp. oraz projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Możesz być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.

W pięcioletnim cyklu kształcenia Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobywa dodatkowe umiejętności poprzez udział w kursach barmańskich i kelnerskich, a także podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wyjazdach na praktyki zagraniczne w ramach mobilności międzynarodowej.

Kwalifikacje
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: język angielski